Privacy verklaring

Milou Aten Coaching & Consulting, eigendom van Milou Aten en gevestigd aan kanaaldijk 24 8181 SC Heerde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Contactgegevens
Kanaaldijk 24 8181 SC Heerde, tel.: 06 – 22185873, e-mailadres: [email protected]

2. Persoonsgegevens die wij verwerken
Milou Aten verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adres, postcode en woonplaats
• (Mobiel) telefoonnummer
• E-mailadres
• Geboortedatum
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch contact
• Bankrekeningnummer

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk;
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kind(eren), om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een kind jonger dan 16 jaar, neem dan contact op met mij via e-mailadres [email protected], dan verwijder ik die informatie.

4. Met welk doel ik persoonsgegevens verwerk
Milou Aten verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van jouw betaling
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
• Om diensten aan je te leveren

5. Contactformulieren
Gegevens uit contactformulieren worden automatisch doorgestuurd naar de inkomende mailbox van Milou Aten, zodat ik je bericht kan beantwoorden. De gegevens uit het contactformulier worden uiterlijk 2 maanden bewaard.

6. Geautomatiseerde besluitvorming
Milou Aten neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Milou Aten) tussen zit.

7. Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Milou Aten bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik maak tijdens de coaching gebruik van een papieren en digitaal dossier. Het papieren dossier wordt bewaard in een met een slot afgesloten kast. Het digitale dossier is slechts toegankelijk na de invoering van een gebruikersnaam en een zgn. ‘sterk wachtwoord’.
Gegevens die ik moet bewaren i.v.m. wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld voor de belastingdienst, worden 7 jaar bewaard.

8. Delen van persoonsgegevens met derden
Milou Aten verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

9. Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Milou Aten gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruikersgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.

10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Milou Aten en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar e-mailadres [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

11. Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Milou Aten neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via e-mailadres [email protected].

Wil jij geïnspireerd worden en op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen laat dan hier je mailadres achter